13.7 C
İstanbul
01/12/2023
Genel

Esmaül Hüsna nedir? Allah’ın en güzel 99 ismi sıralaması! (Allah’ın 99 ismi) anlamı ve fazileti

Allah (c.c)’un birbirinden güzel isimlerinin bir arada bulunduğu ve sadece 99’unu kapsadığı Esmaü’l-Hüsna’nın tecelli ve sırlarını sizlere derledik. Otururken, kalkarken ya da boş vakitlerde Allah’ı anmak için çekilebilecek zikirlerden olan Esmaül Hüsnanın faziletleri neler, rahatsızlıkta hangi esma çekilmeli? Esmaül Hüsna ile nasıl dua edilir? Esmaül hüsna anlamı:

Arapça’da ”isim” kelimesinin çoğulu olan ‘‘Esma”, en güzel anlamına gelen ”Hüsna”nın birleşmesiyle ortaya çıktığında oluşan ”Esmaü’l- Hüsna” tabiri, Allah (c.c)’un 99 ismini ifade etmek için kullandığımız bir kelimedir. Birbirinden güzel isimleri ile derinliğini idrak edemeyeceğimiz manaları olan Esmaü’l-Hüsna’nın maneviyatımıza tesir edecek bir çok hikmeti vardır. Sadece hadis-i şerifte geçmeyip aynı zamanda Kuran-ı Kerim’de de üzerinde durulan اَللهُ لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ لَهُ اْلاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى  “O Allah ki, Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. En güzel isimler Onundur.” (Tâhâ, 20/8) ayeti yine Allah’ (c.c) un isimlerinin kıymetini bizlere göstermektedir. Zikir çekerken ve dua ederken isimlerinin anılması ile kabule vesile olunur ve o kulda saygı hissi sağlayan Esmaül Hüsna, ayrıca kalplere huzur ve sükûn verir, lütuf ve rahmet ümidi verir.

ALLAH (C.C)’UN SADECE 99 İSMİ Mİ VAR? 99 RAKAMIN SIRRI NEDİR?

Allah

Allah

Hadis-i şeriflerde Allah’ın 99 ismi olduğundan bahsedilmesi ile beraber, Kuran-ı Kerimde sıfat ile birlikte gelen yani cümle şeklindeki esmaların olduğu geçmektedir. Allah’ın isimlerinin 99 ile sınırlı olduğunu söylemek yanlıştır, sonsuz sayıda ismi vardır… İmanın güçlenmesi konusundaki en önemli hususlardan birisi de Allah (c.c)’un birbirinden güzel olan isimlerini bilmek, derin manaların idrak edebilmek ve beraberinde kulluk edebilmektir.

HANGİ ESMA ZİKRİ NEYE İYİ GELİR? ESMA ZİKİRLERİ…

Esmaül hüsna zikirleri

Esmaül hüsna zikirleri

 • Kulak sorunu için: Es Semi Omurga sorunu  için: El Cabbar Saç sorunu  için: El Bedi‘ Adale sorunu için: El Kavi Kalp kasları sorunu için: Er Rezzak Atardamar sorunu  için: El Cabbar Kanser sorunu için: Celle Celaluhu Burun sorunu için: Latif- Ğani- Rahim Bacak sorunu için: Er Rafi‘ Göz ve damar sorunu için: El Muteal Kolon sorunu için: Er Rauf Karaciğer sorunu için: En Nafi‘ Prostat sorunu için: ErReşid Yağ keseleri sorunu için: En Nafi‘ İdrar kesesi sorunu için: El Hadi Akciğer sorunu için: Er Razık Kemik sorunu  için: En Nafi Diz sorunu  için: Er Rauf Saç Kepeği sorunu için: Celle Celaluhu Kalp sorunu için: En Nur Kalp Damarı sorunu  için: El Vahhab Sinir sorunu  için: El Muğni Migren sorunu  için: El Ğani Guatr sorunu için: El Cabbar Göz sorunu  için: En Nur-Basir-Vahhab Mide sorunu için: Er Rezzak Böbrek sorunu  için: El Hayy Bağırsak sorunu  için: EsSabur Pankreas-Şeker sorunu için: El Bari Rahim sorunu  için: El Halik Romatizma sorunu  için: El Muheymin Göz Siniri  sorunu için: Ez Zahir Tansiyon sorunu için: El Hafid Sağlıklı bir ömür için: El- Vasi.

ESMAÜ’L-HÜSNA İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Tesbihte hangi esma zikirleri çekilmeli

Tesbihte hangi esma zikirleri çekilmeli

 • 1- Allah (C.C.): “Eşi benzeri olmayan.”
 • 2- Er-Rahmân: “Dünyadaki herkese merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.”
 • 3- Er-Rahîm: “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.”
 • 4- El-Melik: “Mülkün, dünyanın sahibi”
 • 5- El-Kuddûs: “Noksanlıktan uzak.”
 • 6- Es-Selâm: “Tehlikelerden selamete çıkaran.”
 • 7- El-Mü’min: “Güven veren, koruyan.”
 • 8- El-Müheymin: “Her şeyi görüp gözeten.”
 • 9- El-Azîz: “İzzet sahibi”
 • 10- El-Cebbâr: “Azamet ve kudret sahibi.”
 • 11- El-Mütekebbir: “Büyüklükte eşi, benzeri olmayan.”
 • 12- El-Hâlık: “Yaratan.”
 • 13- El-Bâri: “Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.”
 • 14- El-Musavvir: ”Şekil veren.”
 • 15- El-Gaffâr: “Günahları örten ve çok mağfiret eden.”
 • 16- El-Kahhâr: “Her şeye galip ve hakim olan.”
 • 17- El-Vehhâb: “Çok fazla ihsan eden.”
 • 18- Er-Rezzâk: “Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.”
 • 19- El-Fettâh: “Darlıktan kurtaran. “
 • 20- El-Alîm: “Gizli açık, her şeyi bilen.”
 • 21- El-Kâbıd: “Dilediğine darlık veren”
 • 22- El-Bâsıt: “Dilediğine bolluk veren”
 • 23- El-Hâfıd: “Dereceleri alçaltan”
 • 24- Er-Râfi: “Şeref verip yükselten.”
 • 25- El-Mu’ız: “Dilediğini aziz eden”
 • 26- El-Müzil: “Dilediğini zillete düşüren.”
 • 27- Es-Semi: “Her şeyi en iyi işiten.”
 • 28- El-Basîr: “Her şeyi en iyi gören.”
 • 29- El-Hakem: “Mutlak hakim”
 • 30- El-Adl: “Mutlak adil”
 • 31- El-Latîf: “Lütuf ve ihsan sahibi olan.”
 • 32- El-Habîr: “Olmuş olacak her şeyden haberdar.”
 • 33- El-Halîm: “Acele etmeyen”
 • 34- El-Azîm: “Pek yüce.”
 • 35- El-Gafûr: “Affı bol.”
 • 36- Eş-Şekûr: “Az amele, çok sevap veren.”
 • 37- El-Aliyy: “Yüceler yücesi”
 • 38- El-Kebîr: “Büyüklükte benzeri yok,”
 • 39- El-Hafîz: “Her şeyi koruyucu olan.”
 • 40- El-Mukît: “Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden.”
 • 41- El-Hasîb: “Kulların hesabını en iyi gören.”
 • 42- El-Celîl: “Celal ve azamet sahibi.”
 • 43- El-Kerîm: “Çok ikram eden.”
 • 44- Er-Rakîb: “Kontrolü altında tutan.”
 • 45- El-Mucîb: “Duaları, istekleri kabul eden”
 • 46- El-Vâsi: “Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'”
 • 47- El-Hakîm: “Her işi hikmetli”
 • 48- El-Vedûd: “Kullarını en fazla seven”
 • 49- El-Mecîd: “Her türlü övgüye layık bulunan.”
 • 50- El-Bâis: “Ölüleri dirilten.”
 • 51- Eş-Şehîd: “Her zaman her yerde hazır.”
 • 52- El-Hakk: “Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.”
 • 53- El-Vekîl: “Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.”
 • 54- El-Kaviyy: “Kudreti en üstün”
 • 55- El-Metîn: “Kuvvet ve kudret kaynağı”
 • 56- El-Veliyy: “İnananların dostu, onları sevip yardım eden.”
 • 57- El-Hamîd: “Her türlü hamd ve senaya layık”
 • 58- El-Muhsî: “Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.”
 • 59- El-Mübdi: “Maddesiz”
 • 60- El-Muîd: ”Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.”
 • 61- El-Muhyî: “İhya eden”
 • 62- El-Mümît: “Her canlıya ölümü tattıran.”
 • 63- El-Hayy: “Ezeli ve ebedi”
 • 64- El-Kayyûm: ‘Varlıkları diri tutan”
 • 65- El-Vâcid: “Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.”
 • 66- El-Macîd: “Kadri ve şanı büyük”
 • 67- El-Vâhid: “Tek olan.”
 • 68- Es-Samed: “Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan.”
 • 69- El-Kâdir: “Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.”
 • 70- El-Muktedir: “Dilediği gibi tasarruf eden”
 • 71- El-Mukaddim: “Dilediğini, öne alan, yükselten.”
 • 72- El-Muahhir: “Dilediğini sona alan”
 • 73- El-Evvel: “Ezeli olan.”
 • 74- El-Âhir: “Ebedi olan”
 • 75- El-Zâhir: “Varlığı açık “
 • 76- El-Bâtın: “Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. “
 • 77- El-Vâlî: “Kainatı idare eden.”
 • 78- El-Müteâlî: “Son derece yüce olan.”
 • 79- El-Berr: “İyilik ve ihsanı bol”
 • 80- Et-Tevvâb: “Günahları bağışlayan.”
 • 81- El-Müntekim: “Zalimlerin cezasını veren”
 • 82- El-Afüvv: “Affı çok olan”
 • 83- Er-Raûf: “Çok merhametli.”
 • 84- Mâlik-ül Mülk: “Mülkün, her varlığın sahibi.”
 • 85- Zül-Celâli vel ikrâm: “Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.”
 • 86- El-Muksit: “Her işi birbirine uygun yapan.”
 • 87- El-Câmi: “Mahşerde bir araya toplayan.”
 • 88- El-Ganiyy: “Her türlü zenginlik sahibi”
 • 89- El-Mugnî: “Zengin eden.”
 • 90- El-Mâni: “Engelleyen.”
 • 91- Ed-Dârr: “Elem ve zarar verici şeyleri yaratan”
 • 92- En-Nâfi: “Fayda veren şeyleri yaratan.”
 • 93- En-Nûr: “Alemleri nurlandıran”
 • 94- El-Hâdî: “Hidayet veren.”
 • 95- El-Bedî: “Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi.”
 • 96- El-Bâkî: ”Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.”
 • 97- El-Vâris: “Her şeyin asıl sahibi olan.”
 • 98- Er-Reşîd: “Doğru yolu gösteren. “
 • 99- Es-Sabûr: “Ceza vermede acele etmeyen.”

ESMAÜL HÜSNA İSİMLERİ İLE DUA EDİLİR Mİ?

Esmaül hüsna

Esmaül hüsna

Allah (c.c) katında dua etmenin en makbul görülebileceği durumlardan birisi de Allah’ın birbirinden güzel isimlerini araya katarak dua etmektir. Dua sırasında “Ya Allah”, “Ya Rab” diye hitap ederken herhangi bir Esma’ül Hüsna’dan olan isimlerinden biriyle de dua edilebilir. Örneğin; dua ederken günahların gizli kalması için niyazda bulunurken Allah’ın hatalarını örten, gizleyen ve bağışlayan manasına gelen ”El- Settar” ismi kullanılabilir. Ya da ”Ya Âlim, ya Kerim, ya Latif yani “Ey Latif Allah’ım! Ey Kerim Allah’ım! Ey Rahim Allah’ım!” şeklinde de dua edilebilir.

Yeni Yazılar

Bulut Bilişimin Büyük İşletmeler İçin Hazır Olmasının 5 Nedeni

admin

WhatsApp Web’e Sesli ve Görüntülü Konuşma Geldi

admin

Meta’dan Yapay Zeka Destekli Evrensel Konuşma Tercümanı

admin

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bunu kabul ettiğinizi varsayacağız, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Onayla Devamı