12.7 C
İstanbul
29/11/2023
Genel

Salavat-ı Kübra duasının faziletleri ve Arapça okunuşu! Büyük Salavat-ı Kübra’nın sırları

‘Gökyüzü salavatı’ olarak da geçen büyük salavat duası olan Salavat-ı Kübra duası, pek faziletli ve üstün salavatlar arasında en önemlileri arasındadır. Elfü elfi salatin şeklinde başlayarak akılda çok kolay bir şekilde kalabilen Salavat-ı Kübra duasının faziletlerine ve hikmetlerine gelin beraber bakalım. İşte bir defa okunduğunda 100 milyon salavat sevabına denk gelen Salavat-ı Kübra duasının okunuşu…

”Bir defa okunduğunda bile 100 milyon sevaba denk gelen salavat” olarak nitelendirilen Salavat-ı Kübra duası, dini kaynaklarda belirtilen bilgilere göre çok kıymetli ve fazileti büyük dualar olarak yerini almaktadır. Anlamını da kalben düşünerek okuduğumuzda kişiye ferahlık ve huzur sağlayan bu salavat-ı Kübra duası, kadınların özel durumlarında da okuyabileceği en kıymetli salavat-ı şeriflerdendir. Fazileti ve derecesi çok yüksek olduğu bilinen Salavat-ı Kübra duası rızık ve geçim kolaylığı, aile huzur ve saadeti, sıkıntıları çözme, musibetlerden korunma, yüksek zaferler elde etme , dünya ve ahiret hayatı için okunması tavsiye edilmektedir.

Peygamber Efendimiz (SAV)’e Cebrail (a.s) aracılığıyla hediye edildiği bilinen bu salavat-ı şerifi günlük hayatımızda bizler de bol bol okumalıyız. Diğer adı ile’gökyüzü salavatı’ olarak da geçen Salavat-ı Kübra ile ilgili bilinmesi gerekenler…

Peygamberimizin tavsiye ettiği en faziletli günlük zikirler

SALAVAT-I KÜBRA DUASININ FAZİLETİ VE HİKMETLERİ

Salavatı kübra duasının fazileti ve sırları! Salavatı kübra duası okunuşu

Salavatı kübra duasının fazileti ve sırları! Salavatı kübra duası okunuşu

İmam-ı Cüneyd (r.a)’un rivayetine göre, Abdullah ibni Abbas (r.a) şöyle demiştir: Peygamber (SAV) bir gün Medine mescidinde oturuyorken, Cibril (a.s) yanına gelerek: ”Ya Muhammed! Rabbin sana selam söylüyor, seni tahiyye ve ikram ile tahsis buyuruyor. Şüphesiz ben sana O’nun katından  bir hediye getirdim ki, onu senden evvel kimseye hediye etmedi, senden sonra da kimseye hediye etmeyecek. İşte o, salavat-ı kübra (en büyük salatlar)dır. Ey Muhammed! Kim bu salavat-ı okursa Allah (c.c) ondan 75.000 çeşit belayı def eder ve onu kıyamet günü şiddetlerinden kurtarır” dedi

O zaman ben: ”Ey Kardeşim! Ey Cibril! Bu nimetler, bu salavatı okuyan kimseye verilecek mi?” deyince o: ”Ömründe 3 defa okuyana dahi Allah (c.c) Tevratı, İncili, Zeburu ve Furkanı okuyan kimsenin sevabını verir. İbrahim, Halil, Musa Kelim ve İsa Ruhullahil Emin hakkı için bu böyledir.”

O zaman Rasulullah (sav): ”Ey kardeşim, Ey Cibril! İşte bütün bunlar, bu salavatı okuyana mı aittir? diye sorunca o: ”Muhakkak Allah-u Teala öle bir melek yaratmıştır ki onun 80.000 kanadı vardır, her bir kanatta onun 70.000 tüyü vardır. Onun 70.000 başı vardır ki her başta 70.000 ağız, her ağızda da 70.000 dili vardır.

Her lisan Allah’a hamd ve tesbihte bulunur ve tesbihinde: ‘O Allah’ın nasıl olduğunu kendisinden başka kimsenin bilemeyeceği zatı tesbih ederim’ der. Şüphesiz ki Bari Celle Şanühu o meleğe tecelli eder, oda Allah’a secdeye kapanır. Allah, ona: ”Başını kaldır, muhakkak Ben seni Habibim (sav)’e bu salavatı okuyan kimseyi her afet ve musibetten korumanla görevlendirdim” buyurur. O zaman ben: ”Bütün bu müjdeler, bu salavatı okuyana mı aittir?” dediğimde Cibril (a.s) ”Evet ya Muhammed!” dedi. (Abdurrahim Yusuf, es salavatül Kübra, 10-12)

 BÜYÜK SALAVAT DUASI OKUNUŞU! SALAVAT-I KÜBRA DUASI TÜRKÇESİ:

Salavatı kübra duası nedir? Salavatı kübra duası sırları

Salavatı kübra duası nedir? Salavatı kübra duası sırları

 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel mürselin.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyiden nebiyyin.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyides sadikun.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyider raki’in.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyides sacidin.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel kaidin.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel kaimin.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel musallin.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidez zakirin.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyideş şahidin.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel evvelin.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel ahirin.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya rasülallah.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya nebiyyallah.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya habiballah.
 • -Elfü elfü salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men ekremehüllah.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men azzemehüllah.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men şerrafehüllah.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men ezherehüllah.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya menihterahüllah.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men savverahüllah.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men abedellah.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya hayra halkıllah.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya hatame rusülillah.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya sultanel enbiya.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya burhanel esfiye.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya mustafa.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya mualla.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya mücteba.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya müzekki.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya mekkiyyü.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya medeniyyü.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya arabiyyu.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya kuraşiyyu.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya haşimiyyu.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya ebtahıyyu.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya zemzemiyyu.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya tihamiyyü.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya ümmiyyu.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke seyyide veledi adem.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Ahmed.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Muhammed.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya taha.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya yasin.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya müddessir.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya sahibel kevser.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya şafia yevmil mahşer.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya sahibettac.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya sahibel mi’rac.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel muhsinin.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel kevneyni vessekaleyn.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya sahıben na’leyn.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidi ya rasülallahi ya hatemel enbiyai vel mürselin.
 • -Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya nebiyyallahi yevmeddin.
 • Sübhane rabbike rabbil izzeti a’mma yasifün ve selamün a’lel mürselin vel hamdülillahi rabbil a’lemin…. Amin.

Salâvat-ı Kübrâ’nın Türkçe Anlamı:

Euzu billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Mürsel (gönderilen)lerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Nebî (peygamber)lerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Sıddıkların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Rukû‘ Edenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Secde Edenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Ka‘deye Oturanların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kıyamda Duranların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Namaz Kılanların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Zikredenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Şâhitlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Evvelkilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Sonrakilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın Rasûlü! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın Nebîsi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın Habîbi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisine ikram ettiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisini büyük tuttuğu Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisine şeref verdiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisini galip kıldığı Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisini seçtiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisine üstün sûret (ve sîret) verdiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’a (gerçek mânâda) ibâdet eden Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın Mahlûkatının En Hayırlısı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın Rasüllerinin Sonuncusu! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Enbiyânın Sultânı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Esfiyânın Burhânı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mustafâ! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mu‘allâ (son derece üstün kılınmış zat)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Müctebâ (seçkin kılınmış zat)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Müzekkî (Ümmetini günahlardan temizleyen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mekkî (Mekkeli)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Medenî (Medîneli)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Arabî (Arab kavmine mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kuraşî (Kureyş kabilesine mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Hâşimî (Hâşim oğullarına mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Ebtahî (Mekke’de bulunan Ebtah vâdisinde konaklayan)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Zemzemi (Zemzemle büyüyen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Tihâmî (Mekke’nin bağlı bulunduğu Tihâme bölgesinin sâkini)! Bir- milyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Ümmî (Okuma yazma bilmediği halde bütün ilimleri Rabbinden öğrenen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Âdemoğullarının Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Ahmed! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Muhammed! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Tâhâ! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Yâsîn! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Müddessir (İlk vahiy geldiğinde yakalandığı sıtma nedeniyle örtülere bürünen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kevser ırmağının sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mahşer gününün Şefaatçisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Tâc sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mi‘râc sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Öncekilerin ve Sonrakilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Muhsin (Allâh-u Te‘âlâ’yı görür gibi ibâdet eden)lerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kevneyn ve Sekaleynin (iki cihanın ve insü cânnın) Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Na‘leyn (iki mübarek takunya) Sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Efendim!

Ey Allah’ın Rasûlü!

Ey Nebilerin ve Rasüllerin sonuncusu!

Ey cezâ gününde (şefaat makamına erdirilen) Allah’ın Peygamberi!

Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Yeni Yazılar

DreamWorks, Bir Çok Yapımda Kullandığı Animasyon Programını Herkese Açık Hale Getiriyor

admin

Türkiye’de satılan İsrail ürünleri malları ve markaları tam liste 2023 Güncel boykot listesi

admin

Akıllı Priz Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır?

admin

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bunu kabul ettiğinizi varsayacağız, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Onayla Devamı