Sunucu

Sunucu Sanallaştırmanın Faydaları

Sunucu sanallaştırması son birkaç yıldır var ve hala firmaların dikkatlerini ve yatırımlarını odakladıkları ana BT trendi. Bu kısa makalede analiz ettiğimiz bu ilgi için birçok iyi açıklama var. Sunucu sanallaştırmanın faydalarını iki geniş kategoride sınıflandıracağız:

  • finansal faydalar (örneğin, sunucu HW bakım maliyetlerinin azaltılması);
  • maddi olmayan faydalar (örneğin, artan esneklik).

İkincisi, en önemli uzun vadeli faydalar olsa da, birincisi, sayısallaştırması daha kolay olduğu ve dolayısıyla değerlerinin daha iyi anlaşılabileceği için yatırım karar sürecinde tipik olarak ana rol oynayanlardır.

Her yatırımda olduğu gibi sunucu sanallaştırmada da kendi riskleri vardır. Varlıklarını ve önemini kabul etmemize rağmen, bu makalede onları analiz etmeyeceğiz.

Finansal faydalar

Sunucu sanallaştırma projelerinin çoğu, ana proje sonuçlarından birinin sunucu sayısında etkileyici bir azalma olması anlamında sunucu konsolidasyon projesidir. Açıkça, sunucu sayısını azaltmayı amaçlamayan, ancak sunucu konsolidasyonuna odaklanan sunucu sanallaştırma projeleri (örneğin, masaüstü sanallaştırma) vardır, sunucu sayısında etkileyici azalmalar sağlar. Mevcut teknolojilerde 30:1 (veya daha yüksek) konsolidasyon oranlarının görülmesi olağandır. Net sonuç, yüzlerce sunucudan oluşan büyük sunucu gruplarının, yüzlerce Sanal Makineyi (VM) barındıran çok az sayıda sunucuyla değiştirilmesidir.

Yakın zamanda müşterilerimizden biri için bir sunucu sanallaştırma projesinin faydalarının gerçek maliyetlerine dayalı derinlemesine bir analiz yaptık. Analizin en çarpıcı sonucu, vergi kalkanı hesaba katıldığında, sunucu HW bakım maliyetlerinin azalmasından kaynaklanan katıksız tasarrufların, diğer tüm proje maliyetlerini (yeni sunucu alımı, proje uygulaması dahil) dört yıllık bir zaman diliminde dengelemesidir. Bu noktayı daha da netleştirelim. Bir projeye para yatırmanın mantıklı olup olmadığını değerlendirmek için kullanılan en güvenilir kriterlerden biri, projenin Net Bugünkü Değerinin hesaplanmasıdır. Net Bugünkü Değer, sermayenin fırsat maliyeti olarak adlandırılan vasıtasıyla gelecekteki maliyetleri ve faydaları iskonto ederek 1$’ın bir yılda 1$’dan fazla değer kazandığı basit gerçeğini hesaba katan basit bir formüldür. Projemizde, sonraki dört yıl için maliyet ve faydaları hesaba katarak, dört yıllık bir zaman diliminde projenin Net Bugünkü Değerini hesapladık. Ayrıca gelecekteki maliyetlerin ve faydaların iskonto edilmesi gerektiği gerçeğini de dikkate aldık; ve paranızı bir projeye yatırırsanız, maliyetlerinizi kısmen dengeleyen vergi tasarruflarına (vergi kalkanı) sahip olacaksınız. Tüm bunları hesaba katarak, HW bakım tasarruflarının Net Bugünkü Değeri pozitif hale getirmek için yeterli olduğunu fark ettik.

Açıkça bu çarpıcıdır, çünkü diğer tüm finansal faydalar, HW bakım tasarrufları ile özetlenebilir ve böylece projenin Net Bugünkü Değerini daha da iyileştirir. Diğer ana finansal fayda kategorilerini eklediğimizde tam olarak bu oldu:

  • Zemin alanı tasarrufu
  • Güç tüketimi tasarrufu
  • SW lisanslarında tasarruf

Bu ikinci faydalar, belirli koşullar altında tahakkuk etmeleri anlamında büyük ölçüde gizlidir. Örneğin, aynı zamanda bir sunucu konsolidasyon projesi olan bir sunucu sanallaştırma projesinde, önemli ölçüde veri merkezi taban alanı kullanımında azalma elde edebilirsiniz, ancak bu, mutlaka herhangi bir tasarrufunuz olduğu anlamına gelmez. Veri merkezi doluluk oranınız maksimuma yakınsa, bu, önemli tasarruflara dönüşen gerçek, çok önemli bir avantaj olabilir; değilse, faydası tartışılır.

Aynı şekilde, güç tüketiminde büyük olasılıkla etkileyici bir azalma elde edeceksiniz, ancak BT departmanı, bu maliyetlerin genellikle BT departmanından tahsil edilmemesi gibi çok basit bir nedenden dolayı bu tasarruflarla ilgilenmeyebilir. Bu birine garip gelse de, müşterilerimizde çoğu zaman gördüğümüz şey budur.

Bir sunucu sanallaştırma projesi, örneğin Virtual Machine Monitor SW için yeni SW lisansı maliyetleri gerektirir, ancak bazı durumlarda SW lisansı maliyetlerinde önemli bir azalma sağlayabilir. İşletim sistemi veya uygulama örneklerinin konsolidasyonu olmayan katıksız bir sunucu konsolidasyonu projesinde, bu azalma açıkça SW yığınının basitleştirilmesinden değil, tam tersine SW lisanslama kurallarının belirli özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Sanallaştırılmış ortamlardaki lisanslama kuralları özellikle karmaşıktır ve bu nedenle net sonuç, SW lisansı maliyetlerinde bir azalma değil, aslında SW lisansı maliyetlerinde bir artış olabilir. Projemizde tam tersine, belirli bir dizi önemli SW uygulaması için önemli tasarruflar vardı. Bu faydaların, SW lisans sözleşmesi verildiğinde müşterinin zaten ödenmiş olan SW lisansları için parasını geri alamayacağı anlamında gizli olduğunu vurgulamak önemlidir; yine de istemci, dağıtılan uygulama örneklerinin sayısını hiçbir ek ücret ödemeden artırabilecektir.

Maddi olmayan faydalar

Muhasebeciler varlıkları üç geniş kategoride sınıflandırır: finansal, maddi ve maddi olmayan. İlk kategori nakit, hisse senetleri, hisseler vb. İçerir. İkinci kategori, binalar, fabrikalar vb. gibi dokunulabilecek varlıkları içerir. Son kategori, örneğin patentler, iş süreçleri vb. gibi diğer tüm varlıkları içerir. Açıkça son kategori, analiz ve değerlemeyi çok zorlaştıracak kadar geniştir. Bu makalenin altında, bir BT yatırım projesinde ana rol oynayanlara özel olarak odaklanan maddi olmayan duran varlıkların daha fazla analizini nerede bulabileceğiniz konusunda referanslar bulacaksınız. Şimdi sunucu sanallaştırma projesinde ana rol oynayan varlıklara odaklanalım.

CIO anketlerine göre, sunucu sanallaştırmasına yatırım yapmanın en önemli gerekçelerinden biri artan esnekliktir. Sunucu sanallaştırma, yeni işletim sistemi örneklerinin dağıtım sürecini son derece hızlı hale getirir, çünkü artık dağıtımdan önce yeni bir sunucu satın almanıza gerek yoktur. Bu, BT departmanlarının altyapılarını yeni ihtiyaçlara (örneğin, yeni pazarlama kampanyaları) uyarlayarak iş kollarından gelen taleplere çok daha hızlı yanıt verebileceği anlamına gelir. Bu fayda açıkça önemlidir, ancak ölçülmesi çok zordur. Değerleme mümkündür, ancak çok az BT departmanı böyle bir nicelleştirmeye zaman ayırmaya istekli olacaktır ve çok az sayıda CFO bu değerleme sürecinden elde edilen rakamlara güvenecektir.

Esneklik

Bununla birlikte, esneklik gibi faydalar, uzun vadede finansal faydalardan çok daha önemlidir. BT varlıkları bir metadan ziyade stratejik bir kaynak olarak görülüyorsa, maddi olmayan faydalara çok dikkat etmek önemlidir. BT’nin stratejik bir kaynak olduğu firmalar, yalnızca değerli değil, aynı zamanda taklit edilmesi zor olan varlıklara da odaklanmalıdır. Bir sunucu sanallaştırma projesinde, sunucular, sanallaştırma yazılımı veya daha genel olarak piyasadan temin edebileceğiniz herhangi bir şey gibi varlıkları taklit etmek zor değildir ve bu nedenle çok az stratejik fayda sağlar. Tersine, BT departmanı tarafından sanallaştırılmış sunucu grubunu verimli bir şekilde yönetmek için (örneğin, VM yayılmasını önlemek için) uygulanan iş süreçlerinin SW uygulamalarının, uygulama yapılandırmalarının, şirket içinde geliştirilen komut dosyalarının, becerilerin ve bilginin karmaşık bir bileşimi olması çok daha zordur. taklit etmek. Bu maddi olmayan varlıklar, sanallaştırılmış bir sunucu grubunu stratejik bir firma varlığına dönüştürebilir.

güvenilirlik

Artan esneklik, elbette, sunucu sanallaştırma projelerinin sağladığı tek maddi olmayan fayda değildir. Bir diğer çok önemli fayda, artan güvenilirliktir. Sanallaştırılmamış bir sunucuda, sisteminizin güvenilirliğini artırmak için satın alabileceğiniz tek teknoloji, tümü bir yüksek kullanılabilirlik kümesindedir. Ne yazık ki bu kümeler pahalıdır, bakımı karmaşıktır ve ayrıca tam desteğe sahip olmak için tüm çözümün SW satıcısı tarafından onaylanması gerekir. Açıkçası bu, böyle bir yaklaşımı pek çok uygulama için geçerli değil. Yıllardır istemcilerin Microsoft Kümeleri’ni yalnızca DBMS’ler ve e-posta sunucuları gibi önemli uygulamalar için uyguladığını gördük; ve diğer SW uygulamalarının çoğu için hiçbir korumaya sahip değildir. Sanallaştırma, tamamen farklı bir yaklaşımı mümkün kılar. Koruma, uygulama düzeyinden ziyade Sanal Makine İzleyici düzeyinde sağlanabilir. Bu biraz daha az çekici çünkü barındırma işletim sistemi çalışır durumdayken uygulama hatası veya donma durumunda hiçbir koruma yoktur. Ancak diğer yandan, sunucu grubundaki tüm sunucuların güvenilirliğini artırmayı mümkün kılan, uygulanması çok basit, uygulamadan bağımsız bir teknolojidir. Bu sadece sistem arızası durumunda değil, planlı kesintiler için belki daha da önemlidir.

Güvenilir test

Bir yazılım uygulamasının (uygulamaların bir kombinasyonunun) doğru şekilde test edilmesi, uygulamanın (ya da uygulamaların bir kombinasyonunun) üzerinde çalışacağı üretim sistemiyle aynı olan bir sistemin kullanılabilirliğini gerektirir. Her testçinin bildiği gibi, küçük farklılıklar bile testi güvenilmez hale getirebilir. Sanallaştırılmamış bir sunucu grubunda testler çok pahalıdır çünkü her üretim sistemi için bu sistemin tam bir kopyasına sahip olmanız gerekir; ve karmaşıktır çünkü üretim ve test sistemlerini senkronize tutmanız gerekir. Bu, Yüksek Kullanılabilirlik kümeleri gerektiren kritik görev uygulamaları için daha da karmaşıktır. Güvenilir bir test, test sisteminizin bir Yüksek Erişilebilirlik kümesinde olmasını gerektirir ve bu da aşırı derecede pahalı olabilir. Sanallaştırma ile üretim örneğinin bir kopyasını her zaman almak ve bu kopyayı kullanarak doğru testler yapmak mümkündür. Bu, yalnızca testlerin güvenilirliğini değil, aynı zamanda genel test süreci verimliliğini de artıran sanallaştırılmış test sunucusu çiftliklerinin oluşturulmasının yolunu açar.

Sonuçlar

Sunucu sanallaştırma projeleri, önemli finansal ve maddi olmayan faydalar sağlayabilir. İlki, projeyi haklı çıkarmak için yeterli olsa ve CFO’ların en çok odaklandığı faydalar olsa da, BT altyapılarını ticari rekabet gücünü artırmak için bir meta olarak değil, stratejik bir kaynak olarak düşünen firmalar için gerçekten önemli olan maddi olmayan faydalardır.

Ahmet CEYLAN

About Author

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Sql Sunucu

SQL Server Optimizasyonu ve Şifrelemenin Performans Etkisi

SQL Server 2008 yazılımının Enterprise ve Developer sürümlerinde, şeffaf veri şifrelemenin (TDE) yeni bir güvenlik özelliği dahil edilmiştir. SQL Server
Sunucu

Özel Sunucu Barındırma ve Kolokasyon Barındırma Hizmetleri

Web Hosting Sektöründe Adanmış Sunucular ve Kolokasyon Hizmetleri Web hosting sektöründe sıklıkla karşılaşılan terimler arasında “Adanmış Sunucular” bulunur ve bu,