Dua

Tövbe duası nasıl okunur? En etkili tevbe istiğfar duaları! Günahların affına tövbe duası

Bilerek ya da bilmeyerek işlenen büyük-küçük günahlardan dolayı pişmanlık duyuyor ve artık tövbeyi kendinize borç biliyorsanız, Peygamberimizin dilinden en güzel tevbe istiğfar dualarını sizlere derledik! Nasuh tövbesi nedir, nasuh tövbesi nasıl yapılır? Tevbe namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Tövbe ile ilgili ayet ve hadisler…

Belki bir anlık gaflette bulunmaktan belki de nefsin zulmüne uğrayarak işlenen günahlardan dolayı bir zaman sonra pişman olunabilir ve ‘keşke yapmasaydım’ diyerek kişi vicdan azabı duyabilir. Böyle durumlarda ümitsizliğe asla kapılmamalı tüm kapılar kapansa dahi tövbe kapısının her zaman açık olduğu bilinmelidir. İşlenen günah ve hatalardan dolayı Allah (c.c)’a samimi ve içten bir şekilde bir daha o günahları tekrarlamamak suretiyle verilecek olan söz her şeyi değiştirebilir. Allah’ın birbirinden güzel isimleri arasında yer alan ‘Er-rahman‘, Dünyada tüm mahlukata merhamet gösteren, şefkat gösteren anlamı taşımaktadır. Allah (c.c)’un kudretini gösteren bu isimlerin anlamlarına baktığımızda sıfatlarını görebilmekteyiz. Dolayısıyla şirk koşmak haricinde her hatanın telafisinin olabileceği unutulmamalı, sık sık tövbe edilmelidir. Nitekim Allah (c.c), kitabı olan Kuran-ı Kerim’de işledikleri günahlardan dolayı pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanları övmektedir. Nur suresinde (24), 31), “Hepiniz Allah’a tövbe edin, ey mü’minler! Belki böylece korktuğunuzdan kurtulur, umduğunuzu elde edebilirsiniz.” ayeti zikredilmektedir.

ZİNA EDEN SAHABİNİN KABUL OLAN TÖVBESİ! ZİNA AFFEDİLİR Mİ?

Zina eden sahabenin tövbesi

Yetim olan Maiz isimli bir sahabe Efendimiz (SAV)’in Medine’ye hicret etmesiyle Müslüman olmuştur. Evinde büyüdüğü çocuk veya bu sahabeyi büyütenin oğlunun rivayetine göre;

Bir gün bir kadınla zina eden Maiz’in çok büyük bir suç işlediğini ve bunun da Efendimiz (SAV)’e anlatılması gerektiğini söyler. Maiz, Efendimiz (SAV)’ e gidip ben filanca kadınla zina ettim der. Efendimiz (SAV), o an yanından gitmesini istediyse de Maiz 1 saat aralıklarla yine Efendimiz’in yanına gider. Dördüncü defa gidip gelmesinin ardından Maiz, ‘Ya ResulAllah ben sana zina ettim diyorum, tövbe etmek istiyorum benim cezam nedir? demiş. Efendimiz (SAV) ise yaptığı işin nasıl olduğuna dair ağzından itiraf almış. Daha sonra Sevgili Peygamberimiz (SAV) ‘bu kardeşimizi alın taşlayın’ demiş. Çünkü zinanın evli bir insan halinde yapılmasının cezası taşlanarak öldürülmek imiş.

Sahabenin başına isabet eden taş canını acıtınca kaçmayı deneyen o sahabeyi gören başka birisi ‘Nereye kaçıyorsun!’ diyerek daha büyük bir taş atmış ve ölmüş. Resulullah Sallalllahu aleyhi ve sellem’e geri döndüklerinde durumu anlatmışlar. Efendimiz (SAV), ‘Bıraksaydınız ya kurtulsaydı ya, belki daha sonra iyi işler yapardı da ALLAH ONU AFFEDERDİ niye öldürdünüz’ demiş. Allah’ın şeriatı olduğu için cezayı veren kendisi ama yüreği merhamet yüklüdür Efendimiz ‘in. ‘Öyle yapacağına elbisenle örtüp gizleseydin ya o çocuğu’ diyen Peygamberimiz (SAV)’in ne kadar merhametli olduğu ve tövbe kapısının her zaman açık olduğu gözler önüne serilmektedir.

TEVBE İSTİĞFAR NASIL YAPILIR? TÖVBE ETMENİN FAZİLETLERİ

Geçmişte işlenen günahların af olması ve bir daha o günahlara geri dönmemek için samimi ve içten bir şekilde edilen tövbelerin yeri büyüktür. Büyük-küçük günahlara tövbe etmek için kişi öncelikle pişmanlık duymalıdır. İşlediği günahlardan ötürü Allah’a sığınmalı ve vicdanen kendini rahatsız hissetmelidir. Bir daha böyle bir suça dönmeyeceğine dair net bir şekilde kendini söz vermelidir. “Allahım bir daha yapmayacağım” şeklinde kurulan cümlelerle Allah’a da söz vermiş olunuyor, bu sözü bozmamaya gayret gösterilmelidir.

Kul hakkı varsa onunla muhakkak helalleşmek gerekir. Çünkü Allah (c.c) “Ey insanlar! Kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin, dünyada rezil rüsvâ olurum diye düşünmesin! İyi biliniz ki; dünya rüsvâlığı âhirettekinin yanında pek hafiftir.” buyurmaktadır. (İbn-i Esîr, el-Kâmil, II, 319; İbn-i Sa’d, II, 255)

TÖVBE DUASI ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU!

Tövbe duası

Tövbe duası

Tövbe duası türkçe okunuşu: “Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

PEYGAMBERİMİZİN TÖVBE DUALARI ZİKİRLERİ:

İbn-i Ömer -ra şöyle rivayet eder: “Biz, Efendimiz’in (SAV)’in bir mecliste yüz defa: Rabbiğfirli ve tub aleyye inneke entettevvabüürrahim. «Allâh’ım! Beni bağışla ve tevbemi kabûl buyur! Çünkü Sen tevbeleri çok kabûl eden ve çok merhamet edensin.» dediğini sayardık.” (Ebû Dâvûd, Vitir, 26/1516; Tirmizî, Deavât, 38/3434)

Ebû Hüreyre (ra) da şöyle der: “Efendimiz’den daha çok ‘Estağfirullahe ve etubü ileyhi Allâh’a istiğfâr eder ve O’na tevbe ederim!» diyen başka birini görmedim.” (Nesâî, Kübrâ, IX, 171; İbn-i Hibbân, Sahîh, III, 207/928)

Peygamber Efendimiz’in (SAV)’in tövbe duası: عَنّىِ“ عْفُ فَا لْعَفْوَ تُحِبُّ ا كَرِيمٌ عَفُوٌّ اِنَّكَ للّهُمَّ اَ ” (Allahümme inneke afüvvün kerimün tühıbbül afve feğfü anni-Ey Rabbim! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, ben günahkar kulunu da affet!) Buhari; Tecrid-i Sarih Tercümesi.

Peygamber Efendimiz’in (SAV)’in en çok tekrarladığı dua: Peygamberimiz (SAV)’in zevcesi Hz. Aişe’ye (ra): “Resulullah vefatından önce en çok hangi duayı yapardı?” diye sordum. O da: “Daha çok şu duayı yapardı.” dedi: سُبْحاَ نَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِ ەِ اَسْتَغْفِرُ اللّهِ وَ اَتُوبُ اِلَیْهْ (Sübhanallahi ve bihamdihi, estağfirullahi ve etübü ileyh- Allahım seni hamdinle tesbih ederim, mağfiretini diler, günahlarıma tevbe ederim.) Buhari; Sahih-i Buhari / Tefsir, Nasr.

Tevbe namazı nasıl kılınır?

Tevbe namazı nasıl kılınır? TIKLAYINIZ

Hz. Ali (r.a) şöyle der: Peygamberimiz (SAV)’in şöyle buyurduğunu işittim: “Bir kul herhangi bir günah işlediğinde, kalkar, güzelce abdest alıp iki rekât namaz kılar ve Allah’a istiğfar ederse, Cenâb-ı Hak muhakkak o kulunu mağfiret buyurur.”

Sonra Efendimiz (SAV) şu ayeti okudu: “Onlar (müttakî mü’minler), bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde, Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe-istiğfar ederler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler.” (Âl-i İmrân 3/135)

Ahmet CEYLAN

About Author

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Dua

Salavat-ı Kübra duasının faziletleri ve Arapça okunuşu! Büyük Salavat-ı Kübra’nın sırları

‘Gökyüzü salavatı’ olarak da geçen büyük salavat duası olan Salavat-ı Kübra duası, pek faziletli ve üstün salavatlar arasında en önemlileri
Dua

Kaza Namazı Takibi – Excel

Excel ile kaza ve normal vakit namazlarını takip edebileceğiniz bir dosya. 2000 – 2020 arası yılları kapsayan excel dosyasında makro