Dua

ETTEHİYYATÜ DUASI Oku: Ettehiyyatü Yazılışı, Arapça Okunuşu, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri, Sırları – Ettehiyyatu Duası Okunuşu ile Fazileti

Ettehiyyatü duası, İslam dini için önem taşıyan dualar arasında bulunur. Tahiyyat duası olarak da adlandırılan bu dua, beş vakit namazın ilk ve son oturuşlarında okunur. Ettehiyyatü duası okunuşu, Hanefi ve Şafii mezhebine göre farklılık göstermektedir. Ettehiyyatü duası, “Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât” şeklinde başlar.

ETTEHİYYATÜ DUASI OKU

Tahiyyat ya da Ettehiyyatü duası okunuşu bilmek önemlidir; çünkü beş vakit namaz kılmak isteyenlerin için ezberlemesi gereken dualar arasındadır. Ezberlemek isteyenler için Ettehiyyatü duası anlamı, Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu, fazileti ve dinle seçeneği hakkında bilgiler hemen aşağıda bulunuyor…

ETTEHİYYATÜ DUASI ARAPÇA YAZILIŞI VE OKUNUŞU

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

ETTEHİYYATÜ DUASI DİNLE

ETTEHİYYATÜ DUASI TÜRKÇE ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler

Allâh-ü Te’âlâ’ya mahsustur. Ey Nebî! Allah’ın selâm,

rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve

Allah’ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ birdir ve yine şahâdet

ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.

ETTEHİYYATÜ DUASI ARAPÇA YAZILIŞI

ETTEHİYYATÜ DUASI ŞAFİİ MEZHEBİNE GÖRE OKUNUŞU

Şafiiler’in benimsediği İbn Abbas (r.a) rivayetinde “Ettehiyyatü duası” şöyle geçer:

“et-Tahiyyâtü’l-mübârekâtü’s-salavâtü’t-tayyibâtü lillâhi es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetullahi ve berekâtühü es-selamü aleyna ve ala ibadillah-is-salihine eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resulullah.” (İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 24; Ebû Dâvûd, “Ṣalât”, 178)

ETTEHİYYATÜ DUASI ŞAFİİ MEZHEBİNE GÖRE TÜRKÇE MEALİ NEDİR?

“Tahiyyatlar, bereketler, salavatlar ve güzel şeyler Allah’ındır Ey nebi! Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun Bize salih kulların üzerine de selam olsun Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammad Allah’ın resulüdür.”

ETTEHİYYATÜ (TAHİYYAT) DUASI FAZİLETİ VE SIRLARI NELER?

Namazda ve gündelik hayatımızda dilimizden düşürmediğimiz Ettehiyyatü duasının fazileti ve sırrını anlamak oldukça önemlidir. Peygamber Efendimizin Miraç gecesi göklerin ve yerin yaratıcısı Allah ile selamlaşırken sarf ettiği sözlerin manasını çok iyi bilmemiz ve anlamamız gerekir.

Hz. Peygamber Efendimiz (SAV) şu şekilde buyurmuşlardır:

Bunu söylediğiniz zaman Allah’ın rahmeti ve bereketi gökte ve yerde bulunan her salih kula erişir.

Normalde bir kimse birisini ziyarete gitse, gelenin gittiği kişiye selam vermesi gerekir. Ancak Peygamber Efendimiz Miraç Gecesi Allah’ın huzuruna gidince, O Allah’a selam vermemiş de Allah, O’na selam vermiştir. Bunun hikmeti şudur, Allah’ı Teala selam ve selametin bizatihi kendisidir. Biz bir insana selam verirken o aciz ve yaratılmış kişinin korkulardan, tehlikelerden kurtulması için Allah’tan yardım istiyoruz, Allah’a dua ediyoruz demektir.

ETTEHİYYATÜ DUASI İLE İLGİLİ HADİSLER

Hz. Peygamber; “Her iki rekâtta oturduğunuz zaman; “et-tehıyyâtü lillâhhi… deyin” (Müslim, Salât, 24; Ebû Dâvud, Salât, 122) buyurmuştur. Ashâb-ı kiram önceleri Allah Elçisi’nin arkasında namaz kılarken oturduklarında, “Cebrâil’e, Mikâil’e, filancaya ve falancaya selâm olsun” diyorlardı. Hz. Peygamber kendilerine dönerek, Tahiyyat duasını öğretmiş ve oturuşta Tehıyyât okununca, bunun gökte ve yerde, Allah’ın her sâlih kuluna isâbet edeceğini bildirmiştir. (Buhârî, Ezân, 148.)

Hz. Peygamber’in, Abdullah İbn Mes’ûd (r.a)’e öğrettiği “Tehıyyât” duâsı şudur:

“et-Tehıyyâtü lillâhi ve’s-salavâtü ve’t-tayyibâtü, es-selâmü aleyke eyyüha’n- nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh. es-Selâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhi’s-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhhammeden abdühû ve rasûlüh.” (Buhârî, 148, Müslim, Salât, 56, Ebû Dâvud, Salât, 12)

Anlamı: “Bütün duâlar, senâlar, bedenî ve mâlî ibadetler Allah Teâlâ’ya mahsustur. Ey Peygamber! Sana selâm olsun, Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. (Ey Rabb’imiz)! Selâm bize ve Allah’ın sâlih kullarının üzerine olsun. Şunu bilir ve herkese açıklarım ki, Allah’tan başka hiç bir gerçek mabud yoktur ve yine bilir ve açıklarım ki, Hz. Muhammed, Allah’ın kulu ve peygamberidir.”

ETTEHİYYATÜ (TAHİYYAT) DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

Ettehiyyatü (Tahiyyat) duası beş vakit namazın ilk ve son oturuşlarında okunmaktadır. İki rekatlı namazların ikinci rekatında, üç rekat kılınan namazların ikinci ve üçüncü rekatındaki oturuşlarda okunmalıdır.

4 rekatlı namazların ikinci ve 4. rekatındaki oturuşlarında okunur. Bu nedenle de tüm namaz kılan kişilerin bilmesi gereken bir duadır.

NAMAZDA ETTEHİYYATÜ YERİNE NE OKUNABİLİR?

Namaz sırasında Ettehiyyatü duasının yerine herhangi bir dua okunması İslam alimleri tarafından tavsiye edilmez. Nitekim, Allah Resulü ashabına “Namazda her oturuşta Ettehiyyatü Lillahi deyin.” buyurmuşlardır. Bu nedenle namaz kılan her Müslümanın Ettehiyyatü duasını ezberlemesi gerekir.

ETTEHİYYATÜ DUASI KURAN’DA NEREDE GEÇER?

Kur’an-ı Kerim’de yer almayan Ettehiyyatü duasının Miraç gecesi Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Allah (C.C.) ile sohbetinin sonucunda ortaya çıktığına inanılıyor.

NAMAZDA ŞEHADET PARMAĞINI KALDIRMAMIN HÜKMÜ

Hanefi mezhebine göre, “lâ ilâhe” derken sağ elin baş parmağı ile orta parmağın halka yapılıp şahadet parmağının kaldırılması ve “illallah” derken indirilmesi sünnettir.

Şâfiîler’e göre “illallah” denildiğinde şahadet parmağı kaldırılır ve ilk teşehhüdde ayağa kalkıncaya, son teşehhüdde selâm verinceye kadar öylece bırakılır.

Maliki mezhebine göre, teşehhüdün başından sonuna kadar, şahadet parmağını sağa-sola yavaşça hareket ettirmek sünnettir. (bk. V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-islami, 1/716)

Ahmet CEYLAN

About Author

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Dua

Salavat-ı Kübra duasının faziletleri ve Arapça okunuşu! Büyük Salavat-ı Kübra’nın sırları

‘Gökyüzü salavatı’ olarak da geçen büyük salavat duası olan Salavat-ı Kübra duası, pek faziletli ve üstün salavatlar arasında en önemlileri
Dua

Kaza Namazı Takibi – Excel

Excel ile kaza ve normal vakit namazlarını takip edebileceğiniz bir dosya. 2000 – 2020 arası yılları kapsayan excel dosyasında makro